rp_kapcsolat

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum tartalma minden, a Printroom Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. (továbbiakban: Printroom) – nél megrendelt szolgáltatással, illetve termékkel összefüggő üzleti kapcsolatra kiterjed és a Printroom által a www.millerpack.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Printroom fenntartja magának a jogot, hogy ezen szerződéses feltételeket rendszeresen felülbírálja és változtassa. Az ÁSZF minden esetben az aktuális Szállítási és Fizetési feltételekkel kiegészítve érvényes.

Szolgáltató adatai:
Név: Printroom Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Székhely: 6500 Baja, Szent Antal u. 85/8.
Telephely/Levelezési cím: 6500 Baja, Dózsa György út 25-27.
Telefonszám: +36 30 983 8331
E-mail cím: info@printroom.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 03-06-115452
Adószám: 20468961-2-03
Csomagküldő kereskedelem nyilvántartási szám: 3370

 1. Általános tudnivalók, a szerződés létrejötte

1.1 A Millerpack.hu online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.2 A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A teljesítés ideje a megrendelés futárszolgálatnak történő átadásának időpontja. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, Printroom azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.

1.3 A szerződés nyelve a magyar nyelv.

1.4 A megrendelés leadásával a Megrendelő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

1.5 Printroom a beérkezett megrendelést köteles 24 órán belül írásban visszaigazolni Megrendelő részére. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelő által a vásárlás során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatja a Megrendelőt kizárólagosan arról, hogy a megrendelése Printroomhoz megérkezett.

E visszaigazoló e-mail Printroom részéről a Megrendelő felé a megrendelés elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Printroom és Megrendelő között.

A Megrendelő e-mail fiók tárhelyet biztosító szolgáltatójától függően a visszaigazoló e-mail a „Spam” (levélszemét) mappába kerülhet.

Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 24 órán belül nem kapja meg Printroomtól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

1.6 Ügyfélszolgálat megjelölése
Megrendelő kizárólag e-mailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A telefonos ügyfélszolgálat hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 16:30-ig üzemel. Telefon: +36 30 983 8331 E-mail cím: millerpack@millerpack.hu

 

 1. A szerződés teljesítése

2.1 Printroom vállalja, hogy az általa megküldött visszaigazolásban szereplő terméket a megrendelésben szereplő paraméterek szerint teljesíti.

2.2 A visszaigazolásban szereplő várható szállítási határidő azt az időt jelzi, amikor a késztermék átadásra kerülhet annak a személynek, aki szállítási célokra megnevezésre került (szállító).

2.3 Printroom nem vonható kérdőre semmilyen olyan kézbesítés során bekövetkező késésért, mely a termék szállítónak történő átadása után merült fel. Printroom nem felelős semmilyen nemű rongálódásért/veszteségért, ami a szállításra szerződött partner késése/hiányossága miatt következett be. Egyéb felelősség csak akkor merül fel, ha a kézbesítés Printroom saját alkalmazottja által valósult meg.

2.4 Gyártástechnikai és alapanyag beszerzési okokból Printroom az előzetesen jelzett várható szállítási határidőt meghosszabbíthatja, erről azonban köteles a Megrendelőt azonnali értesítés útján tájékoztatni.

2.5 Abban az esetben, ha a Megrendelő Printroom visszaigazolása után olyan változtatási igénnyel áll elő, mely a visszaigazolásban szereplő várható szállítási határidőt befolyásolja, úgy a várható szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

2.6 Printroom jogosult a szerződés teljesítéséhez alvállalkozói kapacitást igénybe venni.

2.7 Printroom nem vállal felelősséget az általa gyártott termékek, szállítói dobozok, címkék nem megfelelő felhasználásáért. Termékeink nem jelentenek garanciát arra, hogy az azokba a megrendelő által becsomagolt és felcímkézett termékek megfelelő védelemmel kerüljenek kiszállításra. A termékeinkbe csomagolt árukért, küldeményekért kizárólag megrendelőink és azok szállítói partnerei felelősek.

 

 1. Regisztráció

3.1 A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Egy előzetes adatbekérőt (egy szabadon választható felhasználónév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges) a regisztráció érvényesítésére szolgáló e-mailben küldött linkre kattintást követően egy részletesebb, személyes adatlap követ, melynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet. A Megrendelő a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

3.2 Printroomot a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Printroomot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Printroomnak felróható okból hozzáférhetővé válik. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Printroomot a regisztrált adatok Megrendelő által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 1. Regisztráció törlése

4.1 Megrendelő jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Printroom köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről.  Megrendelő felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

4.2 A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni Printroomot.

4.3 Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

 

 1. Megrendelés menete

5.1 A vásárolandó termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termékcikk információs oldaláról lehet megismerni. Ha a vásárlás előtt az termékkel kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a millerpack.hu webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a webáruházban közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

5.2 A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza továbbá a csomagolás és a kézbesítés költségeit.

5.3 A webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát Printroom fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

5.4 Megrendelés feladására a Kosár használatával van lehetőség. A Megrendelő a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon kiválasztja a vásárolni kívánt mennyiséget, valamint ha vannak további paraméterek, azt is beállítja, és a “Kosárba rakom” gomb használatával a Kosárba teszi. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a webáruház jobb oldalán található kosár ikonra megjelenő ablakban, a “Kosár megtekintése” gombra kattintva van lehetőség. Itt törölhető is egy-egy termék, a termékkép mellett balra található “X” megnyomásával. A Kosár felületén lehet megadni a kuponkódot is. Amennyiben a Megrendelő a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” feliratra kattintva, a megjelenő felületen megadja a számlázási és szállítási adatokat, illetve választ az átvételi és fizetési módok közül. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a felhasználási és rendelési feltételek megismerése után, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva leadja megrendelését, ami Megrendelő számára fizetési kötelezettséggel jár. Ha a rendelés sikeres volt, átirányítjuk egy oldalra, ahol a rendelés részletei vannak feltüntetve – néhány percen belül pedig visszaigazoló e-mailt is küldünk.

5.5 A weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazza (nettóban), magyar forintban (Ft) van feltüntetve.

5.6 Amennyiben a leadott megrendelés nem egyértelmű, úgy vevőszolgálatunk felveszi a kapcsolatot a megrendelővel írásban, hogy a rendelés paraméterei pontosításra kerüljenek.

5.7 A megrendeléseket banki utalásos fizetési mód esetén akkor tudjuk csomagolás előkészítésre kiadni, ha a rendelés összege megjelenik számlánkon. Amennyiben ez 2-3 napon belül nem történik meg, úgy felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel a megrendeléskor leadott elérhetőségen e-mailben, és egyeztetünk a várható fizetésről.

5.8 Banki utalást választó fizetési mód esetén amennyiben a megrendelőtől nem érkezik válasz a megrendelés beérkezésétől számítottan 30 naptári napon belül, úgy a megrendelést automatikusan töröljük rendszerünkből, mely törlésről megrendelőt is értesítjük.

5.9 Utánvétes fizetés esetén amennyiben nyitott kérdés nem kerül tisztázásra a megrendelő részéről 30 naptári napon belül, úgy a megrendelést automatikusan töröljük rendszerünkből, mely törlésről megrendelőt is értesítjük.

 

 1. Egyedi grafikával készülő termékek

6.1 Saját grafikával/logóval nyomtatott matrica: a hozzánk e-mailen beérkező logót, képet szerkesztjük fel az itt bemutatott alapra és ez alapján készülnek el a címkék. Egy megrendeléshez 1-féle logót/jelmondatot/grafikát tudunk felrendezni és kinyomtatni.

6.2 Egyedi mintával nyomtatott csomagolópapír: a grafika felrendezése, azaz a Megrendelő által küldött logó/motívum szőnyegmintában leléptetése az árban benne foglaltatik. A grafikai anyagot vektoros formátumban kérjük megküldeni.

6.3 Egyedi kartondoboz logózva/nyomtatva: a nyomtatáshoz vektoros, szerkeszthető logót kérünk megküldeni részünkre az általunk küldött visszaigazolásra válaszlevélben. A gyártás előtt tervet küldünk a Megrendelőnek elektronikus formátumban elfogadásra.

6.4 Ragasztószalag egyedi nyomattal: a kívánt logót/grafikát vektoros formátumban kérjük megküldeni. A gyártás előtt a léptetésről látványtervet készítünk, melyet megküldünk elfogadásra.

6.5 Bélyegző/pecsét saját logóval, jelmondattal: a termék ára tartalmazza a grafika előkészítésének költségét. A megrendelés visszaigazolása után a rendelésszámra történő hivatkozással kérjük megküldeni a bélyegzőre kerülő logót, adatokat, információkat. Logó esetében vektoros állományra lesz majd szükségünk.

6.6 Kupon / köszönőkártya: a megrendelt termék 1-féle, a Megrendelő által megküldött nyomdakész elő- és hátoldal grafikával kerül kigyártásra.

6.7 A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

6.8 Áraink grafika- és logótervezést nem foglalnak magukban.

6.9 A felhasznált fotók jogtisztaságáért, illetve a Megrendelő által megküldött tartalmakért (szöveg, kép, grafikai elemek) Megrendelő a felelős.

 

 1. Szerzői jogok

7.1 A millerpack.hu webáruház szerzői jogvédelem alatt áll. Printroom a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webáruházban, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

7.2 Printroom az általa készített grafikai munkák esetén fenntart magának minden jogot, különösen a sokszorosítási jogokat, bármely a rendelés hatálya alá tartozó kreatív megvalósulás esetén, speciálisan a képekre és szöveges anyagokra, valamint a tervrajzokra és grafikai vázlatokra vonatkozóan.

7.3 Eltérő nyilatkozat hiányában minden nyomtatási minta, grafikai anyag, termékminta, felhasznált képi anyag és szöveges tartalom vonatkozásában Megrendelő kötelessége a szerzői jog, védjegy és harmadik személyek egyéb jogainak biztosítása.

7.4 Printroom az által készített termékeket reklámcélokra és prezentációs célokra külön engedély nélkül felhasználhatja. Ettől abban az esetben térhet el, ha arra Megrendelő külön igénye szerint kéri.

7.5 Bármely szerzői jog engedményezése/átruházása a Megrendelő vagy harmadik fél részére minden esetben írásos megállapodást igényel, és egy elkülönült díj képezi az alapját. Ilyen esetben a jog csak a megegyezett díj megfizetése után adható tovább.

7.6 Printroom az ÁSZF megrendelői elfogadásával fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatvédelem szabályait betartva a Megrendelőt referenciaként használja online és nyomtatott kommunikációjában amennyiben a Megrendelő arról írásban megerősítést ad.

 

 1. Adatbeviteli hibák javítása

8.1 A Megrendelőnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Printroom részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek, átvételi feltételek

9.1 Printroom a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott megrendelés értéke eléri a millerpack.hu webáruházban mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat a Megrendelő viseli oly módon, hogy a fuvardíj a megrendelést összesítő képernyőn, a számlán és a visszaigazoló e-mailben is feltüntetésre kerül. Ha egy Megrendelőtől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben a Megrendelő a második rendelés leadásakor jelzi és erre Printroom visszajelzése alapján még van lehetőség, Printroom összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására azonban már nincs mód. Printroom a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

9.2 Printroom a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít a Megrendelőnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. Meghatározott órára történő kiszállítást Printroomnak nem áll módjában vállalni. A szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel.

9.3 A Megrendelő a Printroom által biztosított fizetési és szállítási módokról a Fizetés és szállítás menüpont alatt tájékozódhat.

9.4 Számla: Printroom a Megrendelő részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki a Megrendelő által megadott e-mail címre. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően a Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy számára Printroom elektronikus számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására Printroom ügyfélszolgálatához intézett egyértelmű beleegyezés visszavonására irányuló nyilatkozattal van lehetőség.

A termék átvételekor (kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) Printroom a Megrendelő részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.

9.5 A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mennyiségi és minőségi teljesítés helye külön megállapodás nélkül a Printroom által megjelölt telephely. Az áru átvételét a Megrendelő fél vagy megbízottja szállítólevélen, illetve a szállító által biztosított átvételi elismervénnyel igazolja. A szállítólevél és az átvétel aláírással hitelesítve érvényes.

9.6 Megrendelő köteles a szerződésnek megfelelően elszállított vagy átvételre késznek jelentett árut haladéktalanul átvenni, és azt azonnal megvizsgálni.

9.7 A minőségi kifogásra nyitva álló időt a felek a Megrendelő által megtörtént és leigazolt áruátvétel utáni 48 órában határozzák meg. A visszacsatolás késedelméből eredő kárért a Megrendelő a felelős.

9.8 A kifogásról szóló értesítést Megrendelő minden esetben köteles írásban megadni Printroom felé. Amennyiben a jelzett határidőn belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekinthető részéről.

9.9 Amennyiben a Megrendelő reklamációt nyújt be, és az megalapozottan a Printroomnak felróható és igazolt, akkor annak következményeit a Printroom köteles viselni.

9.10 A reklamáció elbírálásába Megrendelő köteles a Printroomot bevonni, és a reklamációval kapcsolatos közös szakmai álláspontot a vita rendezésének körében érvényesíteni.

9.11 A minőségileg nem megfelelő termékek, szolgáltatások esetén a Printroom a reklamált termékeket és szolgáltatásokat a kölcsönösen megbeszélt határidőre kicseréli, kijavítja, vagy azok értékét jóváírja a gyártott termék értéke és a kölcsönös együttműködés igényei szerint.

9.12 Amennyiben a minőségileg kifogásolt termék csak egy része az adott szállítmánynak, és ez a rész könnyen elkülöníthető, mint hibás termék, úgy a minőségi reklamáció nem a teljes mennyiségre vonatkozik, kizárólag az elkülönített mennyiségre.

9.13 Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiséget, raklapos kiszerelés esetén a raklapon lévő mennyiséget, és azok átvételét aláírásával elismerni.

9.14 Hullámkartonból készült termékek esetén a hullámpapír egyedi feldolgozási technológiájából adódó csekély méretbeli eltérés nem minősül hibának.

9.15 A hullámpapírok feldolgozása (nyomtatás, ragasztás, papírszín, stb.) technológiailag elkerülhetetlen eltérésekért felelősséget nem vállalunk. A hibák minősítésénél a FEFCO katalógus aktuális változatát kell figyelembe venni.

 

 1. Elállás

10.1 A Megrendelő a szerződéskötéstől számított 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indoklás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A Megrendelő az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga telephelyünk címén is gyakorolható. Megrendelőnek az Elállási nyilatkozatát a Kapcsolat menüpontban feltüntetett postai vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.

10.2 Termék visszaküldése: Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a Megrendelőnek saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kár megtérítését. Ezeken kívül a Megrendelőt az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli. Az elállási jog gyakorlása az Elállási nyilatkozat kíséretében futárszolgálat igénybevételével, nyitvatartási időben átvételi pontunkra / telephelyünkre (6500 Baja, Dózsa György út 25-27.) történő visszajuttatással lehetséges.

A termék maradéktalan visszacsomagolásáért a Megrendelő felelős. Amennyiben a termék nem megfelelően került visszacsomagolásra, és az a futárszolgálatos vagy direktben történő visszaküldés során fizikális értékvesztést szenved, úgy a visszatérítés díja megtagadható vagy csak részben teljesíthető Printroom Bt. részéről.

Az Elállási nyilatkozatot ide kattintva töltheti le: Elállási Nyilatkozat

10.3 Átvételi pont / telephely
Printroom Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.
Cím: 6500 Baja, Dózsa György út 25-27.
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig, 8-16 óra között

10.4 További tudnivalók: Ha Megrendelő eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül, Printroom visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivételt képez ez alól az eredeti megrendeléshez tartozó szállítási költség díja.

10.5 A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát:
» olyan termék értékesítése esetében, amely a Megrendelő személyéhez kötött, illetve amelyet a Megrendelő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;
» amennyiben a megrendelt és kiszállításra került terméken bármely fizikai változást idézett elő, használt belőle bármely rész-mennyiséget;
» valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

 1. Garanciális feltételek

11.1 Megrendelőnek joga van megvizsgálni a leszállított, vagy a hiba rendezésére küldött bármilyen bevezető, vagy helyettesítő termékre vonatkozóan a megkötött szerződésben vállaltakkal való egyezőségét. A termék elfogadásával bármilyen hiba kockázata a Megrendelőre száll át.

11.2 A termékgyártás tekintetében fennálló bármely eltérés esetén, Printroom felelőssége kizárólag a rendelés értékének összegéig merülhet fel.

11.3 Printroom felelős a Megrendelővel szemben minden olyan kárért, melyet szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott.

 

 1. Csomagolás

12.1 A csomagolás a termék típusától és a gyártási technológiától függően kerül meghatározásra. A csomagolás célja, hogy a késztermékek szállítás során ne sérüljenek, és felhasználás során könnyen kezelhető egységeket képezzenek.

12.2 Amennyiben egyedi megállapodás nincs, úgy a szállításhoz használt EUR raklapok minden esetben cserekötelesek. Csereraklapnak kizárólag jó minőségű, tiszta állapotú EUR raklapokat tudunk elfogadni. Amennyiben a csereraklapok nem kerülnek átadásra, úgy a szállításhoz használt raklapmennyiség számlázásra kerül Printroom által 5.800 Ft + ÁFA egységáron.

 

 1. Titoktartás

13.1 A Printroomot a szerződés teljesítése során tudomására jutott minősített, vagy más titkot képező, illetőleg nem nyilvános, bizalmas adatok és információk, továbbá a személyes adatok, információk tekintetében az ezekre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő titoktartási kötelezettség terheli. Azokat a Megrendelő beleegyezése nélkül harmadik személynek nem szolgáltathatja ki. A titoktartási kötelezettség a Printroom alkalmazottaira, és alvállalkozóira, valamint az egyéb közreműködőkre egyaránt vonatkozik.

13.2 A Printroom köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy tevékenysége során illetéktelenek a keletkező adatokba, információkba, dokumentumokba ne tekinthessenek bele, illetve biztosítja az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi és egyéb előírások betartását is.

13.3 Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyben bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatják egymást. A másik fél kapcsolattartója részére megküldött minden értesítést és tájékoztatást mindaddig hatályosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél írásban be nem jelenti a másik félnek a kapcsolattartó személyében bekövetkezett változásokat.

 

 1. Adatok raktározása, továbbítása és törlése

14.1 A Megrendelő önmaga felelős az adatok háttérmentéséért. Printroom jogosult, de nem kötelezett a nyomtatási adatokról másolat készítésére.

14.2 Az üzletmenet közben rögzített, és a rendelés megvalósítása során igényelt adatokat Printroom digitális formában tárolja. Printroom jogosult az adatok további feldolgozására és írásos kivonatok készítésére a gyártás folyamatán belül.

14.3 Megrendelő egyetért azzal, hogy a kivitelezés és más szerződéses kibocsátás céljából kért adatok elfogadása, felhasználása és gyártásra aktualizálása az adatvédelmi törvényeknek megfelelően történik. A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok továbbadása csak Printroom által történhet meg, abban az esetben, ha ez szükséges a szerződés teljesítéséhez, illetve elvárt jogi szabályozások miatt.

15. EPR díjak

A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól, illetve ennek kiegészítéseként, az energiaügyi miniszter 8/2023. (VI. 2.) EM rendelete a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló miniszteri rendelet alapján az általunk értékesített csomagoló eszközök után fizetendő kiterjesztett gyártói felelőségi díjat (EPR-díjat) 2023.07.01-től azoknak a vevőknek kell megfizetnie illetve a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló rendeletben szereplő nyilvántartás vezetési kötelezettségnek eleget tennie és bevallást készítenie, akik az EPR rendszerben a csomagolásnak alanyi kötelezettjei, azaz a csomagolást létrehozó vállalkozások, azaz „gyártók”!

Az új rendelet csomagolás tekintetében a csomagolás előállítóját (azaz a csomagolót/gyártót) határozza meg a díj megfizetésének kötelezettjéül, néhány kivételtől eltekintve (erre a rendelet 11§ (1) bekezdése tér ki).

Ha Ön a rendelet 11. § (1) „A fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt csomagolószerből, továbbá a fogyasztó számára történő értékesítés helyén eladott, megtöltött vagy megtöltésre tervezett és szánt egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a csomagolószer gyártóját terheli.”, idézett paragrafus szerint használja fel a tőlünk vásárolt csomagolószert, úgy azt kötelessége és felelőssége ezt felénk hivatalosan írásban jeleznie a millerpack@millerpack.hu központi e-mail címre, hogy  ez esetben felmerülő kötelezettségünket teljesíteni tudjuk. Az egységáraink EPR díj nélkül értendőek.

16. Vis maior

Ha bármelyik fél jogainak gyakorlását, kötelezettségeinek teljesítését – a pénzügyi teljesítés kivételével – vis maior vagy a másik fél magatartása vagy érdekkörében bekövetkezett esemény késlelteti, vagy akadályozza, akkor ez mentségül szolgál a fél nem szerződésszerű teljesítésére.

Vis maior kifejezés a következő eseményeket jelenti: kormányintézkedés, sztrájk, más ipari működészavar, közellenség tevékenykedése, terrorcselekmény, forradalmi cselekmények, zavargások, blokád, járvány, földcsuszamlás, tűz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, vízkár, villámlás, leküzdhetetlen fagy, rendkívüli időjárás, elektrolitikus vagy kémiai folyamat, szokatlan közlekedési késedelmek, vagy hasonló, a felek ellenőrzésén kívül eső események.

Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Printroom Bt.-nek tovább kell törekednie szerződéses kötelezettségei teljesítésére, és alternatív lehetőséget keresni a teljesítés érdekében, amelyet a vis maior esete nem gátol.

A vis maior bekövetkezése nem érinti az ezt megelőzően teljesített szolgáltatások, vagy a már átadott termék ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettségeket.

A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.

 

17. Záró rendelkezések

A Felek jelen szerződés keretein belül nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják irányadónak. Jelen ÁSZF-től történő eltérés csak írásos megállapodás esetén érvényes.

A jogviták rendezésére a Kecskeméti Városi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Jelen szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.

 

rp_kapcsolatBaja, 2023. június 30.