rp_kapcsolat

 

Cégnév: Printroom Nyomdai Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.

Székhely: H – 6500 Baja, Szent Antal u. 85.

Cégjegyzékszám: 03–06–115452

Adószám: 20468961–2–03

Bankszámlaszám: ERSTE Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-98926433

Csomagküldő kereskedelem nyilvántartási szám: 3370

 

1.)        A szolgáltatás elérhetősége

Printroom Bt. (továbbiakban: Printroom) biztosítja a MILLERPACK.HU webáruház 24 órás, állandó, normál körülmények közötti elérhetőségét. Nem vállal azonban felelősséget olyan előre nem látható eseményekért, melyek rajta kívülálló okokból, a nap bármely szakában, bármilyen hosszú periódusra vonatkozóan korlátozzák a webáruház elérhetőségét.

 

2.)       Licensz

Amennyiben a szerződő felek másként nem rendelkeznek, úgy minden másolási és egyéb, a MILLERPACK.HU webáruház által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó jog, a Printroom tulajdonában van.
A webáruház tartalma nem reprodukálható, és nem használható fel semmiféle formájában, részletében a Printroom írásos engedélye nélkül. A védett nevek, logók, szolgáltatáshoz kapcsolódó jelek, melyek a webáruházban megjelennek Printroom vagy üzleti partnerei tulajdonát képezik, azokat harmadik, vagy egyéb jogi személy nem használhatja fel Printroom, illetve üzleti partnerei írásos engedélye nélkül.

Bármely tulajdonhoz fűződő jog, mely nem egyértelműen meghatározott jelen szerződési feltételek keretei közt, Printroom tulajdonát képezi.

 

3.) Felelősség

Printroom és munkatársai minden cselekedetükkel arra törekszenek, hogy a MILLERPACK.HU webáruházban található információk a valóságnak megfeleljenek. Printroom nem vállal felelősséget és garanciát kifejezetten az információk pontosságára vonatkozóan, és nem vállal felelősséget bármely téves vagy hiányzó információért.

Printroom nem felelős bárminemű szerződéses időszak közben felmerülő kárért (beleértve, korlátozás nélkül, üzletvesztésben vagy profitot érintően bekövetkezett károkat), szerződésen kívüli károkozásért vagy egyéb, ezen webáruház használatának szabályszerűtlenségéből. Printroom nem vállal felelősséget képességek hiánya miatt adódó használatból adódó hibáért, hibás döntésért és annak következményéért.

Az webáruház oldalainak egy része olyan anyagokat tartalmazhat, melyeket harmadik fél biztosít Printroom számára. Ezen partnerek felelősek annak biztosításáért, hogy a jelen oldal rendelkezésére bocsátott anyagok összhangban legyenek, és megfeleljenek a magyar és a vonatkozó nemzetközi jognak. Printroom nem felelős egyetlen, az anyagban szereplő hibáért, mulasztásért, vagy pontatlanságért, és fenntartja magának a jogot, hogy kihagyjon, töröljön, vagy szerkesszen bármit a kapott anyagokból.

Printroom nem vállal felelősséget semmilyen olyan weboldal tartalmáért, amelyre a jelen oldalon üzemelő hiperlinkek segítségével lehet eljutni. A linkek rendelkezésre állnak ’úgy, ahogy vannak’, garancia nélkül, kifejezetten beleértve, az információkat, melyek onnan nyerhetők. Egy link rendelkezésre állása nem értelmezhető a Printroom adott weboldal iránti jóváhagyásaként.

E-mail elküldésének igazolása, nem bizonyíték annak fogadására. Printroom nem vállal felelősséget nem megkapott információkért, melyek jelen oldalon keresztül kerültek elküldésre.

 

4.)        Törvényi háttér

A MILLERPACK.HU webáruházat Printroom kezeli saját magyarországi irodájából. Jelen oldal látogatásával Ön egyetért azzal, hogy minden ezen oldalhoz kapcsolódó elérésből, felhasználásból adódó ügy a magyar jog rendelkezései által kerül megítélésre; és az ilyen ügyekkel kapcsolatban a Magyar Bírósági rendszerhez fordulhat jogorvoslatért.

Printroom nem kifogásolja, hogy az oldalakon található anyagok elérhetőek más földrajzi helyeken történő felhasználásra, és hozzáférhetővé teszi olyan területek számára is, ahol az oldalak tartalmai illegálisnak számítanak, és így tiltottak. Bármely személy, aki más földrajzi helyről választja az oldal elérését, saját kezdeményezésére teszi, és felelősséget vállal a helyi jogi szabályozások betartásáért.

Utolsó frissítés: Baja, 2017. július 20.